TjenesterBoligsalgsrapport:

Boligsalgsrapport (BSR2) er en grundig gjennomgang av boligen med vurdering av behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Det legges spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Dette for at misforståelser unngås og konflikter forebygges. Rapporten er basert på NS 3600 – Ny Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

Næring:

Verditakst, forhåndstakst, rådgivning

Skadetakst:

Skade, skjønn, naturskade, rådgivning